Hymes MK s.r.o.

Práce a služby pre vodné hospodárstvo

Kontaktujte nás

O spoločnosti

Žľab

Firma Hymes MK s.r.o. (pôvodne Hymes) vznikla koncom roka 1991. Hlavným ťažiskom firmy sú hydraulické práce na vodohospodárskych objektoch - overovanie primárnych a sekundárnych zariadení, kalibrácia pracovných meradiel v otvorených žľaboch. Firma má v tejto činnosti mnohoročné teoretické a praktické skúsenosti.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Služby

Overovanie určených meradiel v MO a kalibrácia pracovných meradiel s voľnou hladinou

Meranie cudzích vôd v stokových sieťach

Pasport kanalizačných sietí

Portfólio zákazníkov

Tieto spoločnosti vykonávajú aproximáciu merných kriviek prietokov
Microwell HSE Install Hydroing